บริหารงานร้านค้าปลีกอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย PowerPOSPowerPOS  Professional 2.0 เป็นโปรแกรมระบบบริหารร้านค้า สามารถใช้งานได้กับร้านค้าปลีกและร้านค้าส่งที่ใช้ระบบการขาย ณ.จุดขายหรือหน้าร้าน เหมาะสำหรับร้านค้าที่ต้องมีหน้าร้านสำหรับขายสินค้า และต้องการความรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกค้า โดยใช้ระบบบาร์โค๊ดมาช่วยในการบันทึกรายการสินค้าที่ขาย  ซึ่งจะช่วยให้เกิดความรวดเร็วและความถูกต้องของราคา   อีกทั้งยังเป็นการป้องการการผิดพลาดหรือการทุจริตเรื่องราคา โดยโปรแกรมจะพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี  ที่มีความชัดเจน ทั้งชื่อสินค้า ราคา และ ภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบที่สรรพากรกำหนด   อีกทั้งยังมีระบบควบคุมแคชเชียร์   โดยการบันทึกการเข้ารอบ (SIGN-IN) และการออกรอบ (SIGN-OUT) พร้อมทั้งพิมพ์ใบรายงานสรุปยอดของแคชเชียร์แต่ละรอบ  ที่มีรายละเอียดอย่างเพียงพอ สำหรับการตรวจสอบด้านการเงิน  และ พฤติกรรมการใช้เครื่องของแคชเชียร์    นอกจากงานขายหน้าร้านแล้ว โปรแกรมยังช่วยควบคุมงานหลังร้าน ได้แก่  การบริหารสินค้า ราคาขาย และ กำไรขั้นต้น  สต๊อกสินค้า การจัดซื้อ และ การจัดการด้านสมาชิก   เรียกได้่ว่าโปรแกรมนี้เค้ามีมาให้ครบเครื่องสำหรับการบริหารร้านค้าเลย

การขาย ณ จุดขาย (แคชเชียร์/Front Office), ,
โปรแกรมออกแบบวิธีการป้อนรายการขายโดยใช้บาร์โค๊ดไว้ง่ายมาก  เป็นรูปแบบที่เหมาะกับแคชเชียร์ เพราะลักษณะการใช้งานเช่นเดียวกับเครื่องบันทึกเงินสดที่แคชเชียร์คุ้นเคย  ไม่ว่าจะเป็นการป้อนจำนวนชิ้น ส่วนลด การรับเงิน หรือ ฟังก์ชัุ่นอื่นๆ ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของโปรแกรมนี้ทีเดียว  นอกจากความง่ายแล้ว   โปรแกรมยังมีความครบถ้วนในการที่จะสามารถรองรับเงื่อนไขการใช้งานต่างๆ เช่น การให้ส่วนลดก็สามารถลดได้ทั้ง % และจำนวนเงิน และสามารถลดเฉพาะรายการสินค้า ลดท้ายบิล และลดเป็นกลุ่มสินค้าได้ การรับเงิน ก็สามารถรับเงินชนิดต่างๆได้ครบ เช่น เงินสด บัตรเครดิต บัตรเดบิต คูปอง เช็ค เป็นต้น   ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่เป็นพื้นฐานก็ไม่ลืมที่จะมีไว้ เช่น การพักบิล, Void, Refund, นำเงินเข้า, นำเงินออก, เปิดลิ้นชัก เป็นต้น

นอกจากฟังก์ชั่นพื้นฐานแล้ว โปรแกรมยังได้เพิ่มการทำงานทีึ่จำเป็นอย่างมากสำหรับการบริหารร้านค้าปลีก  ได้แก่
     - การกำหนดราคาสินค้าได้ถึง 6 ระดับราคา โดยมีความสัมพันธ์กับประเภทสมาชิก      
     - การกำหนดช่วงเวลาโปรโมชั่น                 
     - การขายสินค้าเป็นชุด เช่น กระเช้า Gift Set 
     - การขายสินค้าที่เป็น Pack แต่ให้คุมสต๊อกที่มีหน่วยเป็นชิ้น       
     - การขายสินค้าที่มี Serial No. เช่น โทรศัพท์มือถือ  โดยการอ่านบาร์โค๊ดของ Imei ได้เลย    
     - การตรวจสอบการทำงานของแคชเชียร์ในแต่ละรอบได้จาก Monitor ที่หลังร้าน ทั้งในรอบการทำงานปัจจุบัน และ ที่ผ่านมา

การบริหารส่วนหลังร้าน (แคชเชียร์/Back Office)
, , ระบบได้แยกโปรแกรมส่วนหลังร้าน และ หน้าร้านออกจากกัน ซึ่งเป็นข้อดี  เพราะผู้ใช้งานเป็นคนละกลุ่มอยู่แล้ว      โปรแกรมหลังร้านจะมีอยู่หลายระบบงานย่อย  ตั้งแต่ ระบบจัดการข้อมูลหลัก ระบบจัดซื้อ ระบบสต๊อก ระบบวิเคราะห์การขาย  นอกจากนั้น หากต้องการระบบงานด้านบัญชีเพิ่มเติม  ผู้ใช้ก็สามารถติดตั้งโปรแกรม  PowerACC  ซึ่งเป็นโปรแกรมระบบบัญชี  โดยสามารถเชื่อมต่อกับระบบเิดิมได้ทันที

     ระบบสต๊อก มีความลึกซึ้งมาก ในแง่ของการดูรายงานสต๊อกคงเหลือ  ซึ่งดูได้หลายรูปแบบ ทั้งรวมทุกคลัง เฉพาะคลัง แจกแจงแต่ละคลัง รวมถึงการดูเฉพาะรายการที่มีจำนวน >, =, <, <> 0  ซึ่งช่วยให้ดูรายงานตามต้องการมากขึ้น   จุดเด่นอีกอย่างก็คือ การทำรายงานสต๊อกการ์ดซึ่งเมื่อระบบคุมสต๊อกแบบหลายคลังแล้ว  การดูรายงานสต๊อกการ์ดก็ต้องเลือกดูได้ทั้งแบบรวม และ แยกคลัง
      ระบบจัดซื้อ ซึ่งนอกจากออกใบสั่งซื้อ  ใบรับสินค้าแล้ว  ยังสามารถพิมพ์ใบวิเคราะห์ GP  สำหรับการสั่งซื้อ และ การรับเข้าสินค้าในแต่ละครั้ง  ซึ่งมีประโยชน์มากในการใช้บริหาร GP และช่วยเตือนในการกำหนดราคาขายให้เหมาะสมเพื่อรักษา GP ให้อยู่ในระดับที่ต้องการ 
     ระบบการจัดการข้อมูลสินค้า  ก็สามารถรองรับสินค้าในธุรกิจหลากหลายประเภท  ไม่ว่าจะเป็นสินค้าในหมวด มินิมาร์ท ซึ่งต้องมีการแบ่งกลุ่มสินค้าหลายชั้น และมีลักษณะสินค้า Pack และ สินค้าชั่งน้ำหนัก หรือกิจการประเภทเสื้อผ้า  ก็สามารถกำหนดข้อมูล แบบ สี ขนาด ได้  หรือกิจการที่มีสินค้าที่ต้องคุม SerialNo. เช่น โทรศัพท์มือถือ  ก็สามารถกำหนดได้ว่าสินค้าตัวใดต้องการคุม Serial No.
     ระบบรายงานสรุปยอดขายและวิเคราะห์การขาย  มีหลายรูปแบบมากมาย  เลือกสรุปยอดได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการ รวมทั้งยังมีรายงานการจัดเรียงลำดับยอดขายทั้ง เรียงมากไปหาน้อย และ เรียงจากน้อยไปหามาก 

การรับส่งข้อมูลระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่
(Transfer for Center & Branch)

โปรแกรมหลายๆตัวมักจะไม่ค่อยมีโปรแกรมส่วนนี้มาให้   แต่สำหรับ PowerPOS  เห็นความสำคัญและความจำเป็นในส่วนนี้   เพราะในกรณีร้านค้าที่มีหลายสาขานั้น  มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารต้องการข้อมูลของแต่ละสาขา เช่น ยอดขาย ยอดสต๊อก เป็นต้น  โปรแกรมนี้สามารถเชื่อมข้อมูลระหว่างสาขาและสำนักงานใหญ่ได้ง่ายๆ เพียงต่อเชื่อมโมเด็มธรรมดา และ Run โปร-แกรมในแต่ละฝั่ง (ตามรูป)    ต่างฝ่ายต่างเตรียมข้อมูลที่ต้องการส่งให้อีกฝ่าย  หลังจากนั้น  ที่สำนักงานใหญ่ ก็จะรอรับและแสดงข้อมูลว่ามีสาขาไหน? ติดต่อมาบ้าง? และส่งข้อมูลสำเร็จไหม? โดยแสดงรายชื่อสาขาให้เห็นชัดเจน   ส่วนที่สาขาก็เลือกหัวข้อ ัรับ-ส่งข้อมูล  โปรแกรมก็จะหมุนหมายเลขโทรศัพท์ตามที่ตั้งเอาไว้   เพียงเท่านี้โปรแกรมทั้งสองฝั่งก็จะคุยกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน    เมื่อเรียบร้อยแล้ว  ทั้งสองฝั่งก็ต่างเลือกปรับปรุงข้อมูลที่ได้รับมา  เท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อย   ดูแล้วไม่ยุ่งยากครับ

, , , ,           
                     
                     
                     

ปิดหน้าต่างนี้

19.07.05