โปรแกรม  ขายหน้าร้าน  เครื่อง POS  เครื่องคิดเงิน  สำหรับ  ร้านค้าปลีก  ร้านอาหาร  ร้านกาแฟ  มินิมาร์ท  สต๊อกสินค้า

 

 
PowerPOS
SOLUTION FOR YOUR SUCCESS
 
Run your retail business best with
POWERPOS software.
 
POWERPOS   is Retail Point-of-sales software, inventory
management, sales promotion & customer loyalty that has been
designed to match various types of retail business.
 
It's an essential assistant to help you manage, control and grow
your business under high competitive environment.
 
Let POWERPOS be part of your success.
Free demonstration, Please make appointment

 
 

POWERPOS is perfect for retail stores, just like yours.

Flexible, Customizable Solutions for Every Vertical.
Whatever  is your merchandise type, POWERPOS is flexible and easy to
configure software's features to meet the distinct vertical demand.
 

How POWERPOS operate your store and benefit your business?

 

  POWERPOS for General merchandise store
  Fashions
, Cosmetics, Health care, Body care, Drugs, Books &
 
Magazine,   Sporting goods, Shoes&Leathers, Mobile phones,
  Computers, Bike,   Home products etc.
 

  POWERPOS for Grocery store

  Convenience store, Minimart, Supermarket, Hypermarket,
  Discount store,   Department store etc.
 

  POWERPOS for Foods&Beverages (F&B)

  Restaurant, Pub, Cafe.

  Coffee&Bakery, Bread, Cake, Ice-cream etc.

  Can supported both Full services and Quick services operations.
 

 

One stop total POS solutions to run your retail business.

POS Software

For any retail businesses, with one
location, or with multiple locations.
The
PowerPOS POS  is  a quick, intuitive
and secure Point-of-Sale system. 
 
PowerPOS  POS software offers a
feature-rich POS solution for any retail,
restaurant, or QSR establishment, with
integrated, inventory tracking, customer
loyalty, management   & more! 

POS Hardware

With plug & play support for printers,
barcode  scanners and cash drawers,
you don’t need  to be an  IT genius  to
get set up.  Our recommended 
hardware  will  work seamlessly with
PowerPOS.
  PowerPOS POS is flexible & versatile.
If you’re currently using another point
of sale system, Our
POS software might
work with your printer, barcode scanner
and cash drawer.

 

POS Implementation

“The best POS system, but poorly
implemented,  is not  as good as  the
second- or  third-best system, properly
implemented.”

 

The POS implementation process is
critical to the success of the POS
deployment.  Protect your POS
investment by focusing the required
time and energy into the
implementation process.

 

POS Services

After your business run the new POS
system, you still require  good services
and supports from Vendor for problems
solving, and getting any discussions
when
you have difficulty in your POS  
system.
 
We provide our clients the services in 3
levels. First is Help-desk services,
Second is Remote services (Connect to
client's PC by remote software) and the
third is On-site service (if necessary).

 

POS Software features to empower your retail business.

 
At Point of sales Inventory control Customer loyalty Management
   

  Easier, faster and less mistake in selling to customers :

 • Make it easy to sell to your customers by using barcode (for retail) or touch screen (for F&B).
  Faster sales transaction input and shorten customer's queue.
   

 • POS Software will valid every sku items entered and get correct price for customers, reduce mistake in selling price and input wrong items sold.

  Effective marketing tool to create variety of sales promotion :

 • Sales promotion can be set to be effective in desired duration (date, time and some days of week) and also can be set for all customers or only member.
   

 • Support variety of sales promotion such as Price discount, Buy...Free.., Step price, Stepdiscount,
  Volume price, Volume discount, Mixed  &Matched, Get cash voucher or premium goods according to bill amount.
   

 • Cheer promotion feature will prompt promotion message along with goods items scanned, so that cashier can inform customers and may have opportunity to sell more to customers.

  Accept various types of payment in today retail business world :

 • Include Cash, Credit/Debit Card, Gift voucher, Reward point, Cash card or Pre-paid card and also accept multi-currency.
   

 • In one receipt, can accept mix payment types and can support up to 10 lines of payments.

  Create your customer's loyalty with membership enhanced features :

 • You can have more than one member type and each member type can be given different % discount or different selling price.
   

 • If Point rewarding campaign is active, POS software will calculate point earned for customer and update accumulated point in customer master data.  For customer's acknowledgement, Point earned will be printed on customer's receipt.

  Works off-line even when internet goes down : :

 • Your retail store still can operate off-line, continue selling, never miss a sale even when internet goes down.
   

 • PowerPOS POS software will automatically resync your store's sales transaction to your HQ's server when your store are back on-line.

 

 
CITYSOFT CO.,LTD. is one of leading companies in Thailand who develop business application software.  Our customers mostly are in Retail business in all segments such as Grocery store (C'Store, Minimart, Supermarket and Department store), General merchandise store (Fashion, Apparel, Shoes, Books, Drug, Gift shop, Sporting goods, Pet shop, IT & Mobile phone etc,) and Foods & Beverages (Coffee, Baker, Cake, Ice cream, Bread, Restaurants both Quick service and Full service).  To fulfill our customer's  need, we have designed and developed Retail store management software, Restaurant software, Point of sales  software (POS Software), Accounting Software, CRM, Business intelligent (BI) and also we provide suitable POS hardware such as All-in-one POS, POS Printer, Barcode scanner, Barcode Printer, Cash drawer and also mobile devices.

บริษัท ซิตี้ซอฟท์ จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจพัฒนาซอฟท์แวร์ (โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์) สำหรับธุรกิจต่างๆ ลูกค้าของเราส่วนใหญ่อยู่ในธุรกิจค้าปลีกในทุกประเภท ได้แก่ กลุ่มร้านขายของชำ (ร้านสะดวกซื้อ, มินิมาร์ท, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, ห้างสรรพสินค้า), กลุ่มร้านค้าปลีกทั่วไป (เสื้อผ้า แฟชั่น รองเท้า เครื่องประดับ หนังสือ, ยา, กิ๊ฟช้อป, อุปกรณ์กีฬา, เพ็ทช้อป, สินค้าไอที และโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น), กลุ่มร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม (กาแฟ, เบเกอรี่, ขนมปัง, เค็ก, ไอศครีม, ร้านอาหาร, ภัตตาคาร ทั้งรูปแบบ Quick service และ Full service) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเรา เราได้ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม (ซอฟท์แวร์) สำหรับร้านค้าปลีก ได้แก่ โปรแกรมบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และโปรแกรม Business intelligent (BI) นอกจากนี้ เรายังจัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (POS HARDWARE) ที่เหมาะสมสำหรับร้านค้าปลีก เช่น POS Machine  แบบ
All-in-one, POS Printer, Barcode scanner, Barcode printer, Cash drawer
และอุปกรณ์ Mobile devices.

POS SOFTWARE / POINT OF SALES / RETAIL BUSINESS / FRONT-END SELLING / RESTAURANT /  F&B / STOCK / BARCODE / ACCOUNTING SOFTWARE / CRM / BI / พอสซอฟท์แวร์ / โปรแกรม pos / โปรแกรมร้านค้าปลีก / โปรแกรมขายหน้าร้าน / โปรแกรมร้านอาหาร / โปรแรมร้านขายปลีกส่ง / โปรแ
รมบัญชี / จัดซือ / สต๊อกสินค้า / สมาชิก

@2016 All Rights Reserved.  CITYSOFT CO., LTD.

9 Vorasin Building Floor 4th,  Vipavadee-Rangsit Rd., Jomphol,

Chatuchak, Bangkok, Thailand. 10900

Tel:  +66(0)-2-691-5200  Fax:  +66(0)-2-690-0189  E-mail : info@citysoft.co.th